SAPROPELOVÁ LÉČIVÁ BAHNA

Bahno jemně a efektivně očistí kůži od látek, které na ni mají zhoubný vliv a současně ji dodá veškeré výživné látky stimulující imunitní systém, procesy metabolismu, regeneraci buněk a nervových vláken. Bahno dodává energii a aktivní látky na molekulární úrovni, působí individuálně a komplexně na pokožku každého člověka.

Sapropelová bahna vznikla před cca 10.000 lety díky mikroorganizmům, vyskytujícím se především ve vodních rostlinách ve vlhkém mírném klimatu. Zachování tolika cenných komponentů potvrzuje, že k tomu nedošlo náhodně.

Ptáme se, proč přírodní látky jsou stále populární, když existuje tolik mnohofunkčních syntetických souborů

Důvodem je malý soulad těchto syntetických látek s lidským tělem (organické vztahy jsou nezbytné pro asimilaci v krevním řečišti) a ukazují se příčinou vyvolávající nežádoucí vedlejší účinky.

Více než 50 nezávislých klinických sledování v USA a Francii potvrdilo, že se  přírodní organické látky pohlcují tělem 16 x efektivněji a udržují 26 x lépe než syntetické.

Představte si mikrosvět stovek druhů suchozemských rostlin, vodních rostlin a živých organismů nezamořené planety Země před cca 10.000 lety.

Tento mikrosvět prošel následně etapami částečného biochemického rozkladu a pak zůstal pod vodou zachován po celá tisíciletí v prakticky stejné podobě dodnes.

Vykazuje ohromnou shodu s lidským tělem. Ani jedna dnes rostoucí rostlina se nemůže srovnávat s bohatým původem sapropelových bahen a spektrem jejich rozpustných bioaktivních látek.

Těžko se najde druhá látka, která z jedné strany tak jemně a efektivně očistí kůži od látek, které mají pro ni zhoubný vliv, a současně z druhé strany ji dodá veškeré výživné látky stimulující imunitní systém, procesy metabolismu, regeneraci buněk a nervových vláken!

Sapropely jsou dodavatelé energie a aktivních látek na molekulární úrovni působících individuálně a komplexně na každého člověka.Jejich působení přináší užitek všem systémům lidského organismu, především kůži. Ta je nejvíce postižitelným orgánem těla, na kterou se užívají sapropelová bahna.

  • odstraňují z kůže 95% bakterií, plísní, toxinů a těžkých kovů
  • zlepšují metabolické a adaptivní funkce
  • působí antioxidačně, protizánětlivě, regeneračně
  • mají vliv na stav sítě krevních cévek
  • zvyšují buněčnou obranyschopnost o 9,8%
  • regenerují nervová vlákna a kožní buňky
  • zvyšují elasticitu a hydrataci rohové vrstvy kůže
  • posilují růst vlasů
  • zvyšují svěžest a zdraví pokožky

Komentáře