Zásady ochrany osobních údajů 

PROČ Vaše údaje shromažďuji?

Vaše údaje používám za účelem vylepšování svých produktů a služeb, zasílání oznámení, nabídek a informací. Jste-li mými zákazníky, pak za účelem splnění smlouvy a plnění zákonných povinností při vedení účetnictví.
Více informací

JAK údaje shromažďuji?

Když mi je sami aktivně poskytnete, když používáte mé webové stránky, soubory cookie a signály sledování.
Více informací

JAKÉ údaje shromažďuji?

Pro plnění smlouvy fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu. Pro vedení účetnictví fakturační údaje. Pro marketingové účely e-mail, jméno, pohlaví a Váš zájem o mé služby.
Více informací

ZÁSADY DETAILNĚJI

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (evropské Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jsem Marie Urychová se sídlem Stará Vráž 35, p. Písek, 397 01, IČ: 43853633 a provozuji webové stránky marieurychova.cz.  Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

 • elektronicky na emailové adrese marie@marieurychova.cz
 • písemně na adrese firmy: Marie Urychová, Stará Vráž 35, 397 01 p. Písek 1

Prohlašuji…

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mně svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání zboží).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání informačních e-mailů
  Vaše identifikační údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám k účelům přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, je to mým oprávněným zájmem, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám informační e-maily jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
  V obou případech můžete zasílání e-mailů ukončit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, tím odvolat souhlas s poskytnutím údajů.

Cookies

Při procházení mých webových stránek mohu zaznamenávat IP adresu Vašeho zařízení, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Informace z cookies využívá služba Google Analytics. Dalším způsobem získávání informací je tzv. Facebook pixel. Všechny služby jsou provozovány v souladu s nařízením GDPR. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládnu samostatně bez pomoci služeb 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • provoz webových stránek: WEDOS Internet, a.s. Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 281 15 708, (výpis z obchodního rejstříku), informace zabezpečeny podle pravidel zpracovatele uvedených na této stránce: https://datacentrum.wedos.com/a/386/gdpr-u-wedos.html,
 • SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • Facebook - FB pixel,
 • Google - Google Analytics,
 • Ing. Věra Hlaváčková - účetní firma,
 • Oldřich Hlaváček, IČ 42390621 - webový správce.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zaručuji Vám, že v takovém případě budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe sama.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím údajů uvedených výše v kontaktních údajích.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku o zásadách zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám v zákonné lhůtě do 30 dní doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud dojde na Vaší straně k nějaké změně údaje, shledáte své údaje neaktuálními nebo neúplnými, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z informačního e-mailu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, je to Vaše právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Budu velmi ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla Vaše podezření ověřit a a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání informačních e-mailů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám na základě svého oprávněného zájmu jako svým zákazníkům, nebo na základě Vašeho souhlasu. Ukončit zasílání můžete použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Platnost

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE